Commit 0aa61306 authored by incardon's avatar incardon
Browse files

Adding vtp test files

parent 3aba5640
Pipeline #3047 passed with stages
in 1 minute and 59 seconds
......@@ -1153,12 +1153,12 @@ BOOST_AUTO_TEST_CASE( vtk_writer_use_point_set_check_out_precision )
VTKWriter<boost::mpl::pair<openfpm::vector<Point<3,double>>,openfpm::vector<aggregate<float,double[3]>>>,VECTOR_POINTS> vtk_v;
vtk_v.add(v1ps,v1pp,75);
openfpm::vector<std::string> prp_names({"scalar","vector"});
vtk_v.write("vtk_points_with_prp_names_prec_check.vtk",prp_names);
vtk_v.write("vtk_points_with_prp_names_prec_check.vtp",prp_names);
#ifndef SE_CLASS3
// Check that match
bool test = compare("vtk_points_with_prp_names_prec_check.vtk","test_data/vtk_points_with_prp_names_prec_check_test.vtk");
bool test = compare("vtk_points_with_prp_names_prec_check.vtp","test_data/vtk_points_with_prp_names_prec_check_test.vtp");
BOOST_REQUIRE_EQUAL(test,true);
#endif
......
This diff is collapsed.
<VTKFile type="PolyData" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64">
<PolyData>
<Piece NumberOfPoints="100" NumberOfVerts="100">
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="binary">
YAkAAAAAAAC6Ek/RonbIPzhDveBjXuE/AAAAAAAAAAD2WsoshdLaP6Tm/+WtDOA/AAAAAAAAAAC1XW26JVHpP0Nb0WBeUrc/AAAAAAAAAAAXRZpEdN3SP+Bi9BiQzuU/AAAAAAAAAAC2RLf9pF3kP5MUPXW2deE/AAAAAAAAAADYlM/7kzXoP3q6MCLDouc/AAAAAAAAAACPMH5huOfgP6Z0L9SsReg/AAAAAAAAAADFpsGfnSyvP+CPB8APOOw/AAAAAAAAAADJZIVkm03dP+fc8byMEec/AAAAAAAAAABCS5E4X1rXP4G3VaQ/JOU/AAAAAAAAAAAEPTHOfWHnPyWQlLHtt9U/AAAAAAAAAABg/Moe0IHaP0f6RkXcguw/AAAAAAAAAAD+7gwGgYjpP+TXxjIOlNw/AAAAAAAAAADnc9SHDMblPzouy8fiaMo/AAAAAAAAAACKqNf8uivUP3LZRgtHk+w/AAAAAAAAAADOMx35GGbhPyadQslsse4/AAAAAAAAAACzNM+gpmXYP7h62uWjwuI/AAAAAAAAAACuyMLQqJvOP9b4hSSVA+0/AAAAAAAAAABAUZ3BX1fhP3iFHBpEvdE/AAAAAAAAAACe6doPMYuiP44O0yG5eLY/AAAAAAAAAADPrf6ZGKngP5uRkaMyN+c/AAAAAAAAAAC3O8ieJOLrP/hP7wcEWOg/AAAAAAAAAABhRRVET13lP2UkWm3N7dI/AAAAAAAAAADUo2orFq7qPxY4a/T0Y+o/AAAAAAAAAABqlw3KSjTZPyTnfxRuDOA/AAAAAAAAAADEZAgRns3bPzK0R+fmJew/AAAAAAAAAABfUglp0FbbPzPP0YNmGLc/AAAAAAAAAAAbCLCh8vvnP+G88I6Poec/AAAAAAAAAAAIg4kHfD7bP2JEWzvPXeI/AAAAAAAAAAATKH2d9mvhP9gx2x8UZ2I/AAAAAAAAAAAUVVQedtXVPzi9zzBkIcg/AAAAAAAAAABwrxAtSKjnPzbPwNZkmL8/AAAAAAAAAAAINcbDe+WcP/OS25qGNrI/AAAAAAAAAACna0hdLMrrP06LVsVYutQ/AAAAAAAAAAAcKpgW8urTP11ly5FRTdo/AAAAAAAAAABUDMz01fnpP6hVnNMr1dE/AAAAAAAAAAD3VBt/hFXSPx3Fdo1xneQ/AAAAAAAAAADU987VFYS4PzuVybBiNes/AAAAAAAAAAB5QM2Aw1/pP5MAJFm2/+0/AAAAAAAAAACxQaePJ1/sPxjBwiZ0n+4/AAAAAAAAAAADi5eUfjrUP1K+XOXWoOE/AAAAAAAAAACP0ahFOJfrP2sR4FJK9+8/AAAAAAAAAAAqJB01623hP+L27wmPBOg/AAAAAAAAAAA7Gc9XYnOoP3bAo+LEH+4/AAAAAAAAAAASN18Ud2TQP5sJ3WUye7E/AAAAAAAAAABXTpyL1NjRP16H1xJRPLQ/AAAAAAAAAAAGVGo7/dXqPyxu9ivqyOQ/AAAAAAAAAACkU8k1LlbrP+RkFNGNzeU/AAAAAAAAAAAtgdi1ab+jP8QLyT4eess/AAAAAAAAAABenULXULHuPyoFoT1rfe8/AAAAAAAAAAAtJx62aezQPy5+u8roQOI/AAAAAAAAAACFA4imPf7rP5aK0/O0OpY/AAAAAAAAAADfaWdKEEvsP4TMXRK+GeE/AAAAAAAAAAA2ZRH/ZE3nP1lqHLDTyuE/AAAAAAAAAAAKbm3k+kjpP1jTHxlUFtA/AAAAAAAAAAA1VpBY5dTXPyVuQXjtSN8/AAAAAAAAAAC7doO5okTeP0FCSEnf3ts/AAAAAAAAAACigrM4rz7mP72F3V0hPcE/AAAAAAAAAACe4hYusY7UPxCFU8p3PcY/AAAAAAAAAAB6qq/cwiroP+yossKJq+Y/AAAAAAAAAACL/oukugDqP4hpyQg8S+s/AAAAAAAAAAD5pEOOgy3OP3uFVbBCPdU/AAAAAAAAAAAnOWZfbOPsP/zh+Q0CD+M/AAAAAAAAAAD+Wm8HgVLoP23J0rlJm9Y/AAAAAAAAAADZjYW+EzntP5xrwQAySu8/AAAAAAAAAAD93KJGgZHuP3+EzqbAveg/AAAAAAAAAAAc9DQx8oXlP6X1FWotBeU/AAAAAAAAAACIS9QWPNrVP/wwTMGB59k/AAAAAAAAAAAShUMWdz3OP8WS0XOdNtc/AAAAAAAAAAAgA17Eb/7QP6J5HyovQ+A/AAAAAAAAAACV49B7NY63P4QD2SI+fsM/AAAAAAAAAAAHzYSafJndP8XFiqcdneo/AAAAAAAAAADgv0D1D6DPP/CIS9CHO8o/AAAAAAAAAAAH49d6fA7kP/+1T4kAJcg/AAAAAAAAAABLo1NhWi7GPyjpTcBrC9k/AAAAAAAAAAA38FRF5IflPx1QsFLx1+c/AAAAAAAAAADJhTGyGz3nP2uDnX9KPuE/AAAAAAAAAAAlosdw7S7sPzjsUc7jCcc/AAAAAAAAAABlYwyOTc7pP0FOlWTfWOU/AAAAAAAAAADv7VtiCAnCP4sdAKA68d8/AAAAAAAAAABvKA+iyGvoPyh3df1rROU/AAAAAAAAAAB4V9XBQ1TlPyTr3ehtCtE/AAAAAAAAAACIONkyvGPDPyI3TBtv5Ok/AAAAAAAAAAD7aZCIAsvnP1qkz+/SLZg/AAAAAAAAAAB0U5MvRlbWP8XkFXadDeU/AAAAAAAAAADzqvFohirnP46bRgs5stw/AAAAAAAAAACRf5VbN0DVP0BKlvnf2tQ/AAAAAAAAAABuF9HFSHTHPzE5EI1n49c/AAAAAAAAAAA4jJzY47nhPw7ryzt5Cpo/AAAAAAAAAAB3Nh+6xGTgP/lWvkaD1OA/AAAAAAAAAADPV55SGNTgP5IUNjm39eQ/AAAAAAAAAAA+8FT94IflPxoTBOJy9t0/AAAAAAAAAACMCMXruXutP2/vgZVICN8/AAAAAAAAAACz01V4JhbFP8a5pvgco+w/AAAAAAAAAAAfVgBL8NTvP7FBGZonX+M/AAAAAAAAAADNPY5+GeHYP6662DupouM/AAAAAAAAAACnLJ21rGnhP++UN0SINeQ/AAAAAAAAAAA/Wlp94NLSP1l3PWVTROE/AAAAAAAAAADrfs9FikDYP9WaHHKVstE/AAAAAAAAAADJ7fN6GwnmP/nXy4YDFMo/AAAAAAAAAAA=
</DataArray>
</Points>
<Verts>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="binary">
IAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAAAAAADAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABQAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAcAAAAAAAAACAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAoAAAAAAAAACwAAAAAAAAAMAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADgAAAAAAAAAPAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEQAAAAAAAAASAAAAAAAAABMAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAVAAAAAAAAABYAAAAAAAAAFwAAAAAAAAAYAAAAAAAAABkAAAAAAAAAGgAAAAAAAAAbAAAAAAAAABwAAAAAAAAAHQAAAAAAAAAeAAAAAAAAAB8AAAAAAAAAIAAAAAAAAAAhAAAAAAAAACIAAAAAAAAAIwAAAAAAAAAkAAAAAAAAACUAAAAAAAAAJgAAAAAAAAAnAAAAAAAAACgAAAAAAAAAKQAAAAAAAAAqAAAAAAAAACsAAAAAAAAALAAAAAAAAAAtAAAAAAAAAC4AAAAAAAAALwAAAAAAAAAwAAAAAAAAADEAAAAAAAAAMgAAAAAAAAAzAAAAAAAAADQAAAAAAAAANQAAAAAAAAA2AAAAAAAAADcAAAAAAAAAOAAAAAAAAAA5AAAAAAAAADoAAAAAAAAAOwAAAAAAAAA8AAAAAAAAAD0AAAAAAAAAPgAAAAAAAAA/AAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQQAAAAAAAABCAAAAAAAAAEMAAAAAAAAARAAAAAAAAABFAAAAAAAAAEYAAAAAAAAARwAAAAAAAABIAAAAAAAAAEkAAAAAAAAASgAAAAAAAABLAAAAAAAAAEwAAAAAAAAATQAAAAAAAABOAAAAAAAAAE8AAAAAAAAAUAAAAAAAAABRAAAAAAAAAFIAAAAAAAAAUwAAAAAAAABUAAAAAAAAAFUAAAAAAAAAVgAAAAAAAABXAAAAAAAAAFgAAAAAAAAAWQAAAAAAAABaAAAAAAAAAFsAAAAAAAAAXAAAAAAAAABdAAAAAAAAAF4AAAAAAAAAXwAAAAAAAABgAAAAAAAAAGEAAAAAAAAAYgAAAAAAAABjAAAAAAAAAA==
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="binary">
IAMAAAAAAAABAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAUAAAAAAAAABgAAAAAAAAAHAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAsAAAAAAAAADAAAAAAAAAANAAAAAAAAAA4AAAAAAAAADwAAAAAAAAAQAAAAAAAAABEAAAAAAAAAEgAAAAAAAAATAAAAAAAAABQAAAAAAAAAFQAAAAAAAAAWAAAAAAAAABcAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAZAAAAAAAAABoAAAAAAAAAGwAAAAAAAAAcAAAAAAAAAB0AAAAAAAAAHgAAAAAAAAAfAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIQAAAAAAAAAiAAAAAAAAACMAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAlAAAAAAAAACYAAAAAAAAAJwAAAAAAAAAoAAAAAAAAACkAAAAAAAAAKgAAAAAAAAArAAAAAAAAACwAAAAAAAAALQAAAAAAAAAuAAAAAAAAAC8AAAAAAAAAMAAAAAAAAAAxAAAAAAAAADIAAAAAAAAAMwAAAAAAAAA0AAAAAAAAADUAAAAAAAAANgAAAAAAAAA3AAAAAAAAADgAAAAAAAAAOQAAAAAAAAA6AAAAAAAAADsAAAAAAAAAPAAAAAAAAAA9AAAAAAAAAD4AAAAAAAAAPwAAAAAAAABAAAAAAAAAAEEAAAAAAAAAQgAAAAAAAABDAAAAAAAAAEQAAAAAAAAARQAAAAAAAABGAAAAAAAAAEcAAAAAAAAASAAAAAAAAABJAAAAAAAAAEoAAAAAAAAASwAAAAAAAABMAAAAAAAAAE0AAAAAAAAATgAAAAAAAABPAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAUQAAAAAAAABSAAAAAAAAAFMAAAAAAAAAVAAAAAAAAABVAAAAAAAAAFYAAAAAAAAAVwAAAAAAAABYAAAAAAAAAFkAAAAAAAAAWgAAAAAAAABbAAAAAAAAAFwAAAAAAAAAXQAAAAAAAABeAAAAAAAAAF8AAAAAAAAAYAAAAAAAAABhAAAAAAAAAGIAAAAAAAAAYwAAAAAAAABkAAAAAAAAAA==
</DataArray>
</Verts>
<PointData>
<DataArray type="Float32" Name="attr0" NumberOfComponents="3" format="binary">
sAQAAAAAAACXgeE9oTsUP8e+Xz+bld4+rbtFP8nfdz+l2j4+E/6iPuk/ej9hk6g9ilJPPr4Jbz/H+QE/4vWLPpZBhz5D2FQ/On8PPw6qNT8mPIA+unAcP8AacT/xi/M+Y4YdP362Qz/73WA/3O7xPhLumTxSh6Y+Xy5+PfCjUz+dQrs+CQ9cPoevaz+/70k/JczKPhIExTwPcug+5jNzP0nQfT+uhq4+MlnQPtimNz8zK2M9UQQzP9mbcz+EVRA/aJemPs36yT43oqE+PvFtPUuOLz+T8Bs/3ds6P5URKT9wnnI/gJpbPykcUD+UHus+FM9+P3dQXT+JOGg/jq9bPzAfKj6XlV8/YpdRO/76DT+/OVU//gYPP8LcOj+cC4A+pioPP4Z+Ez5hECQ/ArcuP/FLYj+ce18/KzcgP1NNGj8YzEY+0iecPndEkj2id7A+Gq2uPQRFGj+hkg8/d3EzP4YqaD82tW4/ly0iP05ddD+o0a0+3+3jPh2Fuz7QHKU+PmsrP/yAyz5FjC0/xcCiPk6yQD8e9CE/YBQ5P+TIOz/IZdc+rpLTPrWvVj2xTxc/mShBP1Bi0D6Fxwo7jQR6P5GMZz5d8qs9oNkNP/XgeT9IcAM/p1NMPknfGz7wzSc/AGJNP57NzT0rYNA90NopPgplET9SiII+jApkPt9bED1BWgA+2k+DPgAKKj9Uf/k+EoJJP+2N2j7q1N09Ga2bPlQ6Hj1slho/wrUwP0wzBD/c0jI+/gz9Po3hLjw4pnA/AT0AP7FAFT8W21k/Yq4oP84IGD+7HLg+wK4tP1xjTT+ZMRY/8Hx8PFhPYT4+6zE9DswPPykZCz83RDE/P2dIP6/pZT/z2mk/TbMuP+6dHT/y1Ic9A1y6Pv/DrD6o1U4/M4SfPptArj6IcTw/FS6iPgY1/j7cELk+x1pIP27wtT7jWd49Z7UHP2ObWj+qjbI+oAEWPyVobz/4rfI9D+t+P13cRz/68+4+82EpPi8pJT9aMDE/2dVcP3+/RD5N8lE/X8BDPmoWJD/O6CE//Q8pPXIbPz6+uY0+EiGIPhe+oD5NKeg+AY9CPymmSz3swVY/tF4UP7LeFT/MdFI+y2VxPkb6Zj82J3A/w60kPlXImj7CMOM+4JgpP7acGD9MHw0+QQ3HPcE9HT5YvH8/NfDPPsnyEj9mOO0+184mPzcJFz8TxDc9izAXPzaiij6jLkc/X7HnPol6Fz8MhDc/70g/PhCmZT5BY1M/MOnHPgnrRT24DD0+ZxUWP7ve0T6BxRc/hOdIP+f2HD927CU/KkiPPg7gEj+KGSQ9HjJSP9AB5z7on7Y+fEMEP+o8gT73+14/TJpSP5kCXD9o16Y9pH/hPrjkVT2lhm8/kdJlPx8aSj8cuMU+l3hoP4OEbD9TLC0/C1hXP0uuBj2gfnA+qqD0PtUeKj8UkQM/3i6VO3JpRD+z6G0/vu0XPxwWIj/Qdzs/mcIyP78kFz+fZgs9n5gDP5uiMz8B1S8/8sXQPCAZuT0zktY+E8k8Pu5NJj3plCA+9TpXPySufj+HCIo+eHF5Pkzcej6kcm8/fhBGP5HGUz6oGew+JFEdP2t3lj7vi28/iogXPi3L3j4=
</DataArray>
<DataArray type="Float64" Name="attr1" NumberOfComponents="3" format="binary">
YAkAAAAAAAAtaASK6cvdP+1H0Y4JXMc/AAAAAAAAAAB9pdNzQS3GP9sWiVGSdNs/AAAAAAAAAAAJq1WueyrlPw0IC335e9o/AAAAAAAAAACCS8QiP9rNP14Kd/jQeuQ/AAAAAAAAAAAmTNPh7FnGP9Po1K2Wi7U/AAAAAAAAAABjJMJ4zu3uPxlqYYTzSu8/AAAAAAAAAADcDB3kkXnhP0M2/6LeZOA/AAAAAAAAAAAf+INd8APeP8nMR2+bGew/AAAAAAAAAADcHKY8kvHsP1m9FllToeQ/AAAAAAAAAABkD8zxTfjZP/kCJUGDfu0/AAAAAAAAAABGPpnw3GDTP1Hl0GtXjdc/AAAAAAAAAABEwRY3Xp/UP4PY+LW+k+M/AAAAAAAAAAC8gqbnob7sP6VBwbctX58/AAAAAAAAAABlwlyezZ7BP+1DTHwJ3tk/AAAAAAAAAACGjNP/vDm2P6Y+3d+sYGE/AAAAAAAAAABKla7/WrXoP3yV2u5BteI/AAAAAAAAAACstMgHqqWrP0TJluJdm9Q/AAAAAAAAAADZA9x/E/6hP+QHr88NfOg/AAAAAAAAAAD5Qd6NA9/QP+btxAUNia0/AAAAAAAAAAAaMMPr8mfOPyFu2G/vyNM/AAAAAAAAAACWs9wPNaZxPziqzR/kKuk/AAAAAAAAAAANpUi+ea3rP7GX1EsntKU/AAAAAAAAAACObMDluMmvP15ZTTJRU9k/AAAAAAAAAADD0H6XnpfgP/Ep3okH68A/AAAAAAAAAAD00DPPhRfmP9zQXyySF8A/AAAAAAAAAABZ7Bu40wniP3a3FCBFpOU/AAAAAAAAAACTZcyMNs3ZP274OyXJA+I/AAAAAAAAAAC0hsAbprzPP49Qwm+4164/AAAAAAAAAADTZwxhFszpPzkHBWNjfN0/AAAAAAAAAACMgVMvOj/mP2kA2nDL/9I/AAAAAAAAAAAFFcazffXcPw9/g3R4QN4/AAAAAAAAAAD8UJEbglfXP5zo2gWyi6I/AAAAAAAAAAAIqIHP+yvvPxtXSaZyVNs/AAAAAAAAAAANdqFG+UTvP+ZaU+KMUtY/AAAAAAAAAABDx4eIXhzsPx4S0yvxdqY/AAAAAAAAAACWDZnkNHnTP3twtZTCR+U/AAAAAAAAAACPfYdWOEHcP9yBwhMSv74/AAAAAAAAAABgiLoG0LviP3Q2VgLG5NQ/AAAAAAAAAABg990VUASxP4Bq9si/yuQ/AAAAAAAAAADNPPtYmWHiP7DHIvwnnO4/AAAAAAAAAACJctF7u0a3P7F3y2EnROo/AAAAAAAAAABkB3LBTfzmPwjdW/17EeI/AAAAAAAAAADP5JZUmI3UP/INyPYG+ds/AAAAAAAAAAB7MgRlwubdP6Ot3n8uqdA/AAAAAAAAAAD0hz0rBjzhP+VGkWCNXNc/AAAAAAAAAAAy998EZwTgP+2HUmMJvOY/AAAAAAAAAACcsp4ssqbgP85CRTaZXs0/AAAAAAAAAAD88m0fggbpP6ZWyOis1Os/AAAAAAAAAAD7wsZbgp6cP6UM3YuteZE/AAAAAAAAAADRx86mF5zoP95zgCURxt8/AAAAAAAAAADdYSWsEU/tP+UCkVuNftc/AAAAAAAAAABiXdQXT9HVP4fceF28keM/AAAAAAAAAACZ9HekswXkP7eHB2kkPOw/AAAAAAAAAAC/88ZYIIbMPwgUqdP7des/AAAAAAAAAAAe/U8pcQHYP4oVpPc69e0/AAAAAAAAAACgUpI5sNbmP5m43GSzo7E/AAAAAAAAAAD1UKVbhVftP7HE+qunneI/AAAAAAAAAAA0XoDY5dDvP51WplSx1Ow/AAAAAAAAAABn5UOOTA3uPx4y3BHx5rE/AAAAAAAAAAAIfrwy/MDhP12UzZ7RNek/AAAAAAAAAAC7psePoiyMP7SNhDsmud0/AAAAAAAAAAB5KRiEQ+vTP5e3loI0pNQ/AAAAAAAAAAB1Ul5kxdbQPxilGBh0reM/AAAAAAAAAAB6FdD3QvXnP4+zXVU4JuE/AAAAAAAAAAAEPdbhfeHEP/EYh2+Hc+w/AAAAAAAAAACCrtUgvyjVP5AfwMA38O8/AAAAAAAAAADGoN/hnC/QP/DUktCHldY/AAAAAAAAAAAA+MkVAATLPwDuQB0Aic8/AAAAAAAAAABPMlij2ObTP+Ug/6eNb+A/AAAAAAAAAAAvz1WaaBjVPz9Bmp1g39I/AAAAAAAAAABzw96xRp6wP9RQ/+WVV+A/AAAAAAAAAABwVM3Px1XpP6CbQj4wss4/AAAAAAAAAABu+esVSQPqP/mTkIkDttc/AAAAAAAAAABZugR306LdP+m2276LJLI/AAAAAAAAAAArIcB6au/fP09uCrbYyNo/AAAAAAAAAABagX7rUr/gP5mJ+kczu+I/AAAAAAAAAADv42ewCA7sPwsI1L36+8U/AAAAAAAAAADp6F+UiwvgP5X8ynC1gbo/AAAAAAAAAAAqSAAj69vfPy2stKvpqeU/AAAAAAAAAADOHEommfHaPx9iUanwTuc/AAAAAAAAAAAHTQCWfNnfP8w+/OqZ4OE/AAAAAAAAAADPY9d4GE7kP0p2K/zaROo/AAAAAAAAAACxEtOap3bmP8VelKid0OU/AAAAAAAAAAAsRe0mal3pPxIEwub2/d4/AAAAAAAAAABtNcBLSeWvP61SQZOpVt8/AAAAAAAAAACIZBkhvE3jP0yVOi5ateI/AAAAAAAAAAAUHFQk9vHVP+InnukO7OA/AAAAAAAAAAD588V/AwadPwbOyf38GKs/AAAAAAAAAABh7thOz4jTPwJB1xB/X7Q/AAAAAAAAAABBp6hTX6zrP5f3YJU0hO8/AAAAAAAAAACbThllsljjP2fF339MHUA/AAAAAAAAAAC01ATopZXdP6kFz0grfcg/AAAAAAAAAAD1lsaUhbTMPyOQXqPut8A/AAAAAAAAAADNL8iTGejbP9kGeZKTfOM/AAAAAAAAAAAQQYLmd9/eP7Laiiqnkuo/AAAAAAAAAAB6X1/eQlDgP1guTt/T6Mg/AAAAAAAAAAB0Tk/IxVjIP79wP0agR+A/AAAAAAAAAADfebBlEMPnP5Cpiu83q+o/AAAAAAAAAAD3Tc2tBFm5PwWiVX39LtU/AAAAAAAAAAD5JzZNA+zkPzO9025mIbY/AAAAAAAAAAA=
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="domain" format="binary">
kAEAAAAAAAAAAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
</DataArray>
</PointData>
</Piece>
</PolyData>
</VTKFile>
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
<VTKFile type="PolyData" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64">
<PolyData>
<Piece NumberOfPoints="100" NumberOfVerts="100">
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="binary">
YAkAAAAAAAC6Ek/RonbIPzhDveBjXuE/puXjHy0N7j8qQQQga9/tP/OM0lOGueY/51U0hAzV5T+VhMWrtT3NP2opP9xKa+A/+NHHBgQX3D/YJlPPk2zmP0srCHta6ts/mVrIUbPS2z/A6C8foAvoP02PvmBZuOA/6ppNEosyyT82WnX95FLlP22G3kfJvNA/havMTz2qqT9fSBuV0FviP87Sju2Ylug/3L3R/xEhlz+M/K/6uQHoPyPrF2tuCtQ/uSTPaqNtyD+OgT/WOD/gP4gCnTO8ftE/my+evDLo0D89G3WxYXLlP05QxBHZ1+0/NnxJNOVByz9ifno2z8DiPyf3yK9shHs/4TabkY9k4j8e8pTN8IbVPxpqSwvzSso/8J9HHwgw3D8ijtwM77jhP76a0DChsuc/9c/eQgWYsD9gEg/Az3boPx/4g13wA94/ycxHb5sZ7D+XmZauNLPUPwaC0b/8Psc/RZjjcd0z7j/TwtVZlh7VPwrj09d6DqY/Xe6zf9EI5j9A9M4a4IW4P+K819eOIYQ/ZbqMtc2i6T8oSNP061vWP0OmyYveLMs/N9OdXmQW0T9R5dBrV43XP2D8yh7Qgdo/R/pGRdyC7D8QtUP5dyXeP1cwzZHUZ8k/FZa6TfW04j+dhBG0sT3XPznO4VjjGO8/76xbo4gp4j9ybk4px8jIP0SAzwfeP6g/q3+TgSpA1j+SpNchty20P+pB68cKX+o/rSwZk6lp0z9y2UYLR5PsP0E3Wp9f5MI/TkU621jd4j95zO6xw5noP0Da09/fEpY/PLWn6WEl7D8lhtNu7TzGPxxnXgByzMA/hPxRDr4Bxz/OuE0omSPZP5/qm4qwCuI/JlrWDO3S1D/rDEJlivnOP3wawv3B8r4/C2iAWPrL7z8MMIPc+WfuP9vj2XwSDtM/nULQsLHe1z+WbpjRtMjjPxaJ1dt0O5U/+3GpUwJH6z9yhF8Qxz3gP1Jh1zFXT+Q/7UlIjQnb2z9gGenwT3PrP/b4yyaFA+o/+UHejQPf0D9LBQZ5Wv3sP05zyRBZRts/H9DBjfAXzz9js/y5TqbhP5EXi283dOo/DYjNWvk72T/3+MiMhIO7P4UR2289d5I/WhbB19J0vz9AW8fTX1KcP8+XF6wYNNQ/+N5oF4SQ6z8NpUi+ea3rP7GX1EsntKU/YUUVRE9d5T/GBiTynPztP+IK9BKP+uU/gUJKjb/eyj/WjsIqlbjuPyA3Sc1vZMs/65SFqIo13T9hWmqZz9LqP//fkpwAkOY/XFzP9dFR2D9GahAl3crnPzgPddxjeOU/MAU16Wd95T/EZAgRns3bPzK0R+fmJew/6u3e8QqJoD8C5KL+/o3uP4Tap/29Euw/tj7B9aRgrz/9lMJNgbXOP3FM4aDHWe8/r8jTZqgb5j9wNJXWx2XVP0KAmgffv9I/+kxO/oLZyD9KD80tW3jZP6vp3lwqi7A/fTdXTkFkxD9yDlcMx3jkP8s1/Ewa5eE/MMp3/+ca5D8iHhc973DUPw5Nsxl5WeY/bj2MCEnh6T/fwj2gkB7hP606eYGpYuM/0MZIJJicyz+yUuTHptbtP5p0d++yReQ/reiitKmL7j8D9Qh7foXrP2hB1OxL38U/vU0GmSHZ7D9ayzouU5riP2xlM8BJTeY/lM7HL7YYjD+K/dy/OoHRP2MC2nfO/qI/l7JMn7Sm6T+PI4m8OG7rP7koRFWj690/WNY33dMU5D9s00/NSRboPwiogc/7K+8/G1dJpnJU2z/Cf9DXHsDXP3dGwb3EXM8/i/TCUrqFvj+XElFitHbnP3KvxfZGKO0/YH5C/c/Azj/tz/WfCRjlPy74RfzoA+0/mB2lwjNx7T8Wt/H6dCTnP5Yc69O0ceo/QEIYA+De4z97cLWUwkflP/dUG3+EVdI/HcV2jXGd5D8hvfyvb6HhP+zKivCJmuo/piFABC3vzz/2J900BWzBP/L8STCHAes/DUVguXnd7z9Hp4K8XKzuPzheSN7j0Ns/tQRsXqX96T9wOssfyGKaPzruWT/jCNM/kpPJ+jY2yz8YwcImdJ/uPxEewpv38K4/CwrPlfp62D+IjzY1PLjkP/Z6yRGFQts/BCjVK/5rtT8o/kD064DfP3KH8ztHPOY/HkslyXBa7T+R4nmatw7jP/Xny20FDLo/TInV9lk7xT//OfKYAOPmP2ydvOlJseE/uWn8tSPL4T/ndVFhDEXnP+NOz7eOWMg/LJkC+Wmz3j9rB4atSvzcP9HZzrIXk8g/4shMKY+b6T/jas+yjkrIPwUm20j9bOI/rEqfEKpa0D97n+1PQjDpP4VcCaq9Uds/ezIEZcLm3T+k2bQALpPlPwystxv6KeQ/6IJCEoy+zj/fDaVJEHntP/neU5uDENY/I748e+6g4T/cMMsHkmeqP1NpS4lWS8o/8nyUGofB5T98R0bBQdzcP6cdTagscdk/EzVfj3Zl0D+csp4ssqbgP85CRTaZXs0/pFPJNS5W6z/XEUeOFHfcP0pEBtTa3dw/IGif8u9L4D9uJN7xyO2gP0ge0DPc8Nc/usPsLSOe6T+Jc/6tO8bgPw+STZP4Ntk/P6scXGCq4T8TctBS9sbnPzOF13pmPeQ/NJyax+Wx4j8tJx62aezQPy5+u8roQOI/1fJdlpUG4T+2jf3gJDnhP6A80Oev4Zc/kVsGojfS3D/iJ38jD2zgP9XWLneVlOg/1gtD7BR67j/zac2oBkvpP2tjGXFKTtM/MIXTxWc9pj9t9tWLyQTVP0Ir+C9f6uM/v/NuTyCG6D93UFClxNfHP+zeO8yJEOI/SIlUFVy71T9b3l9q0hDQP6WULZKtNek/hY9Tuz045j8WydHldBunP8Aa2s+f8rI/EfaQvPeE5z/DCt5AnvqwP/9oUWuAS9c/AM/U4X+Y1T9U2V7PVZPAP0Ekj63fbeg/aFqNzMtS2T/0Jkb+hezcPw2de5d5MeI/5u2RKg0J5z9L3dRgWpG1P1NPlkpW2OQ/vCEmLCLv7D+G/YHvPAHfPy7mQwHpDO4/ODVIMWTlyz/lg1K7Db7WPzRegNjl0O8/nVamVLHU7D9H9c2uXAXJP1JK3cHWWqE//i/E6QDovT/Jhw56G7zoP8e1U58cJeY/ZbDYmc2n4z8ObJHr+EnnP0HK36/fGsA/gAwZzr954z8mbHk+7UnjP7rRfu4il+A/1zRYrZTlwz8=
</DataArray>
</Points>
<Verts>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="binary">
IAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAAAAAADAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABQAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAcAAAAAAAAACAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAoAAAAAAAAACwAAAAAAAAAMAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADgAAAAAAAAAPAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEQAAAAAAAAASAAAAAAAAABMAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAVAAAAAAAAABYAAAAAAAAAFwAAAAAAAAAYAAAAAAAAABkAAAAAAAAAGgAAAAAAAAAbAAAAAAAAABwAAAAAAAAAHQAAAAAAAAAeAAAAAAAAAB8AAAAAAAAAIAAAAAAAAAAhAAAAAAAAACIAAAAAAAAAIwAAAAAAAAAkAAAAAAAAACUAAAAAAAAAJgAAAAAAAAAnAAAAAAAAACgAAAAAAAAAKQAAAAAAAAAqAAAAAAAAACsAAAAAAAAALAAAAAAAAAAtAAAAAAAAAC4AAAAAAAAALwAAAAAAAAAwAAAAAAAAADEAAAAAAAAAMgAAAAAAAAAzAAAAAAAAADQAAAAAAAAANQAAAAAAAAA2AAAAAAAAADcAAAAAAAAAOAAAAAAAAAA5AAAAAAAAADoAAAAAAAAAOwAAAAAAAAA8AAAAAAAAAD0AAAAAAAAAPgAAAAAAAAA/AAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQQAAAAAAAABCAAAAAAAAAEMAAAAAAAAARAAAAAAAAABFAAAAAAAAAEYAAAAAAAAARwAAAAAAAABIAAAAAAAAAEkAAAAAAAAASgAAAAAAAABLAAAAAAAAAEwAAAAAAAAATQAAAAAAAABOAAAAAAAAAE8AAAAAAAAAUAAAAAAAAABRAAAAAAAAAFIAAAAAAAAAUwAAAAAAAABUAAAAAAAAAFUAAAAAAAAAVgAAAAAAAABXAAAAAAAAAFgAAAAAAAAAWQAAAAAAAABaAAAAAAAAAFsAAAAAAAAAXAAAAAAAAABdAAAAAAAAAF4AAAAAAAAAXwAAAAAAAABgAAAAAAAAAGEAAAAAAAAAYgAAAAAAAABjAAAAAAAAAA==
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="binary">
IAMAAAAAAAABAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAUAAAAAAAAABgAAAAAAAAAHAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAsAAAAAAAAADAAAAAAAAAANAAAAAAAAAA4AAAAAAAAADwAAAAAAAAAQAAAAAAAAABEAAAAAAAAAEgAAAAAAAAATAAAAAAAAABQAAAAAAAAAFQAAAAAAAAAWAAAAAAAAABcAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAZAAAAAAAAABoAAAAAAAAAGwAAAAAAAAAcAAAAAAAAAB0AAAAAAAAAHgAAAAAAAAAfAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIQAAAAAAAAAiAAAAAAAAACMAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAlAAAAAAAAACYAAAAAAAAAJwAAAAAAAAAoAAAAAAAAACkAAAAAAAAAKgAAAAAAAAArAAAAAAAAACwAAAAAAAAALQAAAAAAAAAuAAAAAAAAAC8AAAAAAAAAMAAAAAAAAAAxAAAAAAAAADIAAAAAAAAAMwAAAAAAAAA0AAAAAAAAADUAAAAAAAAANgAAAAAAAAA3AAAAAAAAADgAAAAAAAAAOQAAAAAAAAA6AAAAAAAAADsAAAAAAAAAPAAAAAAAAAA9AAAAAAAAAD4AAAAAAAAAPwAAAAAAAABAAAAAAAAAAEEAAAAAAAAAQgAAAAAAAABDAAAAAAAAAEQAAAAAAAAARQAAAAAAAABGAAAAAAAAAEcAAAAAAAAASAAAAAAAAABJAAAAAAAAAEoAAAAAAAAASwAAAAAAAABMAAAAAAAAAE0AAAAAAAAATgAAAAAAAABPAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAUQAAAAAAAABSAAAAAAAAAFMAAAAAAAAAVAAAAAAAAABVAAAAAAAAAFYAAAAAAAAAVwAAAAAAAABYAAAAAAAAAFkAAAAAAAAAWgAAAAAAAABbAAAAAAAAAFwAAAAAAAAAXQAAAAAAAABeAAAAAAAAAF8AAAAAAAAAYAAAAAAAAABhAAAAAAAAAGIAAAAAAAAAYwAAAAAAAABkAAAAAAAAAA==
</DataArray>
</Verts>
<PointData>
<DataArray type="Float32" Name="attr0" format="binary">
kAEAAAAAAACNDXM/VO2NPgS9wD71owA/3VMpP4UsTj9cZK8+japPP/aeXT/DPQc/12BbPnZ3Yz52Oy4/Y59gP54z/z57zXU/TNkHP51Cuz4b3QM/+NRNP/tOLj+/+gI+2KY3P3Irej/hWos+ohltPxqgFD/v2qQ+d5f+Pv5ZcD8YQFU/76tHP5W5OT9kF0w+feu5Pa1RUT8oaUQ+LyxoP0FUXT/rKTI/ArcuP5PTej8Kqvs+0XYIP6JFqj0x5X0+EP2rPiEG2jyF2Hs/r+0FP0FCPT9vOWo/0+/oPrHxUT8mdpI+lyAtPydzkD1Ay0Y/sU8XP4Ocfz+VVzw/B5wPP3okgjxJ3xs+45R/PwwaVz8i1E09ULiNPeCLED+sZ/4+OJ3dPlL5XT/UmQA/ieKhPc0DDD/kWK0+nVFhPgS9oz6TIyw/WOJtP77VBz/Ari0/X6eHPjAMET6c0X8/uo4bP50tID+9AoU+oMooP9MFBz9HnZk+FiXyPjQKOD9VAaA+SttDPeDbKD/iFJc+vmpgP/p1dD/4rfI9
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="attr1" NumberOfComponents="3" format="binary">
sAQAAAAAAABZOyg/ypkuP+JMzjyIC4A+rHMbPwwUhz48Wz0/2NEfPXO36j12V0c+KbHNPvCO8z7M39M+ouuWPoF0Lj9jPIA8ZjcnP0Fz1D3E8hQ8KEMwP+avoT7FxSo/jSUHPUlfhj7Iqd4+zQE4Pqi/LD1nLUI/UXIvPhiRJT/76XY/Ou/kPo8XDT02SD8/uixdP+eXej9nKyA/8YvzPmOGHT+ncr49aFlzP/UWLD8Jrtg85gScPoCyLD9nLSs/FclKPmTYsj7Z6AI/L5E8P7eWqT4JD1w+h69rP+gGmz4xyx8/t+JFPkcuZz/imzs/svM7P15DRj8vHfo9FdUiPyKRej8AFSI/WdMwPqDelz5t9gw+TPDOPthdoT5S9dc+evo0P2IoUz/98EY/BBa9Pj6ldT+I6zo+clFoP1h0hz4dvhw/VmFsPzI2pT5H3XQ+qRxoPxAQUD+9uEw//8R6PqQ/+z2p5DE/5RpfP5CDPD7N/yE/INluP3Cecj/SvPQ++FMcP+flDj+94Ac/2Q00PiZtHj9c4RA+GHTjPmVPPz9Asio7GUTYPkm1wj2XlV8/YpdRO/76DT9eRSE9r0jyPlg1sj0Jj3w/LkgCP6e5VD2/thE/3+S6Pb2FmD5hBgE/Hb8NPSwdFT/xS2I/LrwwP5G8AD78oTU/Stb9O1fRsj7nl7U+QTaSPidFUj+kUyY/CM3CPkmIKD9FLHY+w+abPo9qVz/DvXY94PPZPnruEj8D06k99wcYPyFIlj6VDyo/SGRvP61iAT848xc/my1vPwJD5j5t+W4+L0guP2Y68T4nw/w9GYEKP6lpcT/lFFc/+UW4O+CwFj9TWmA9oKYkP1fnHD+8PFM/RYwtP8XAoj6u8qc97K0PPw3swT7oFVY937l0PzngWD+Ijzs/S0csP5fX8D5vEd89CiUsPoCuVT+ZKEE/UGLQPqfJmz7VOCI+TxJ6PqvovD5EpUk/U1tzP8u/dz5Owpg+JMnJPL2kiT7e42A/qHM+PgyYWj6BIog9/lUmPzz5Yj+35jw/+srDPkYbZT+CtUI8FmRAP37OEj/ruXM/imTOPinqXz8aoAY+gQaBPnczET9abws/eCRAPyNLhD7EovQ9IKLKPkMZSz8BGUw/mL5cP0RDrz3bSWY/CsgCP1R/+T6y9fI+b5CmPjk7sz5Y+GA/HkUyPQ9ytj49eiQ/U1klP0qKxz66bGc/4NLdPYCMWT/c0jI+/gz9Po3hLjzNlGU/RRYoPoGsfj8d+Yw+uwX5PrBNpD74nzc/F2TPPW9eyT5R6/8+TdkjPmHQNz9cY00/veBEP4kw/j7uZZs9bNOaPiJLUj/B3IA+yI1xP3LiZj7z3/Q+xZQBPV2vdD/Rf0M/F1VSP7IASj8j4WE/KGs6P55WDj+fIEM/DEt0PbUeCj9pFXI+BGBYP/eaQT154ms/AQpsPzK9bz+MWQs/5q1iPpI5Pz/69t4+f/U6Pj3XWD4DYXg/Ro5eP79KUz9wV2k/hkHrPpRpeD/oMe8+3BC5PsdaSD+ewic/+teAPjuEcD+6u0Y+mTQhP2SapT7MOAU/vHJ0PxBRKz/AuUQ/uCqbPvXUdz8P634/XdxHPxRlYTw=
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="domain" format="binary">
kAEAAAAAAAAAAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
</DataArray>
</PointData>
</Piece>
</PolyData>
</VTKFile>
\ No newline at end of file
<VTKFile type="PolyData" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64">
<PolyData>
<FieldData>
<DataArray type="Float64" Name="TimeValue" NumberOfTuples="1" format="binary">
CAAAAAAAAADLoUW2830UQA==
</DataArray>
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="100" NumberOfVerts="100">
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="binary">
YAkAAAAAAAC6Ek/RonbIPzhDveBjXuE/puXjHy0N7j8qQQQga9/tP/OM0lOGueY/51U0hAzV5T+VhMWrtT3NP2opP9xKa+A/+NHHBgQX3D/YJlPPk2zmP0srCHta6ts/mVrIUbPS2z/A6C8foAvoP02PvmBZuOA/6ppNEosyyT82WnX95FLlP22G3kfJvNA/havMTz2qqT9fSBuV0FviP87Sju2Ylug/3L3R/xEhlz+M/K/6uQHoPyPrF2tuCtQ/uSTPaqNtyD+OgT/WOD/gP4gCnTO8ftE/my+evDLo0D89G3WxYXLlP05QxBHZ1+0/NnxJNOVByz9ifno2z8DiPyf3yK9shHs/4TabkY9k4j8e8pTN8IbVPxpqSwvzSso/8J9HHwgw3D8ijtwM77jhP76a0DChsuc/9c/eQgWYsD9gEg/Az3boPx/4g13wA94/ycxHb5sZ7D+XmZauNLPUPwaC0b/8Psc/RZjjcd0z7j/TwtVZlh7VPwrj09d6DqY/Xe6zf9EI5j9A9M4a4IW4P+K819eOIYQ/ZbqMtc2i6T8oSNP061vWP0OmyYveLMs/N9OdXmQW0T9R5dBrV43XP2D8yh7Qgdo/R/pGRdyC7D8QtUP5dyXeP1cwzZHUZ8k/FZa6TfW04j+dhBG0sT3XPznO4VjjGO8/76xbo4gp4j9ybk4px8jIP0SAzwfeP6g/q3+TgSpA1j+SpNchty20P+pB68cKX+o/rSwZk6lp0z9y2UYLR5PsP0E3Wp9f5MI/TkU621jd4j95zO6xw5noP0Da09/fEpY/PLWn6WEl7D8lhtNu7TzGPxxnXgByzMA/hPxRDr4Bxz/OuE0omSPZP5/qm4qwCuI/JlrWDO3S1D/rDEJlivnOP3wawv3B8r4/C2iAWPrL7z8MMIPc+WfuP9vj2XwSDtM/nULQsLHe1z+WbpjRtMjjPxaJ1dt0O5U/+3GpUwJH6z9yhF8Qxz3gP1Jh1zFXT+Q/7UlIjQnb2z9gGenwT3PrP/b4yyaFA+o/+UHejQPf0D9LBQZ5Wv3sP05zyRBZRts/H9DBjfAXzz9js/y5TqbhP5EXi283dOo/DYjNWvk72T/3+MiMhIO7P4UR2289d5I/WhbB19J0vz9AW8fTX1KcP8+XF6wYNNQ/+N5oF4SQ6z8NpUi+ea3rP7GX1EsntKU/YUUVRE9d5T/GBiTynPztP+IK9BKP+uU/gUJKjb/eyj/WjsIqlbjuPyA3Sc1vZMs/65SFqIo13T9hWmqZz9LqP//fkpwAkOY/XFzP9dFR2D9GahAl3crnPzgPddxjeOU/MAU16Wd95T/EZAgRns3bPzK0R+fmJew/6u3e8QqJoD8C5KL+/o3uP4Tap/29Euw/tj7B9aRgrz/9lMJNgbXOP3FM4aDHWe8/r8jTZqgb5j9wNJXWx2XVP0KAmgffv9I/+kxO/oLZyD9KD80tW3jZP6vp3lwqi7A/fTdXTkFkxD9yDlcMx3jkP8s1/Ewa5eE/MMp3/+ca5D8iHhc973DUPw5Nsxl5WeY/bj2MCEnh6T/fwj2gkB7hP606eYGpYuM/0MZIJJicyz+yUuTHptbtP5p0d++yReQ/reiitKmL7j8D9Qh7foXrP2hB1OxL38U/vU0GmSHZ7D9ayzouU5riP2xlM8BJTeY/lM7HL7YYjD+K/dy/OoHRP2MC2nfO/qI/l7JMn7Sm6T+PI4m8OG7rP7koRFWj690/WNY33dMU5D9s00/NSRboPwiogc/7K+8/G1dJpnJU2z/Cf9DXHsDXP3dGwb3EXM8/i/TCUrqFvj+XElFitHbnP3KvxfZGKO0/YH5C/c/Azj/tz/WfCRjlPy74RfzoA+0/mB2lwjNx7T8Wt/H6dCTnP5Yc69O0ceo/QEIYA+De4z97cLWUwkflP/dUG3+EVdI/HcV2jXGd5D8hvfyvb6HhP+zKivCJmuo/piFABC3vzz/2J900BWzBP/L8STCHAes/DUVguXnd7z9Hp4K8XKzuPzheSN7j0Ns/tQRsXqX96T9wOssfyGKaPzruWT/jCNM/kpPJ+jY2yz8YwcImdJ/uPxEewpv38K4/CwrPlfp62D+IjzY1PLjkP/Z6yRGFQts/BCjVK/5rtT8o/kD064DfP3KH8ztHPOY/HkslyXBa7T+R4nmatw7jP/Xny20FDLo/TInV9lk7xT//OfKYAOPmP2ydvOlJseE/uWn8tSPL4T/ndVFhDEXnP+NOz7eOWMg/LJkC+Wmz3j9rB4atSvzcP9HZzrIXk8g/4shMKY+b6T/jas+yjkrIPwUm20j9bOI/rEqfEKpa0D97n+1PQjDpP4VcCaq9Uds/ezIEZcLm3T+k2bQALpPlPwystxv6KeQ/6IJCEoy+zj/fDaVJEHntP/neU5uDENY/I748e+6g4T/cMMsHkmeqP1NpS4lWS8o/8nyUGofB5T98R0bBQdzcP6cdTagscdk/EzVfj3Zl0D+csp4ssqbgP85CRTaZXs0/pFPJNS5W6z/XEUeOFHfcP0pEBtTa3dw/IGif8u9L4D9uJN7xyO2gP0ge0DPc8Nc/usPsLSOe6T+Jc/6tO8bgPw+STZP4Ntk/P6scXGCq4T8TctBS9sbnPzOF13pmPeQ/NJyax+Wx4j8tJx62aezQPy5+u8roQOI/1fJdlpUG4T+2jf3gJDnhP6A80Oev4Zc/kVsGojfS3D/iJ38jD2zgP9XWLneVlOg/1gtD7BR67j/zac2oBkvpP2tjGXFKTtM/MIXTxWc9pj9t9tWLyQTVP0Ir+C9f6uM/v/NuTyCG6D93UFClxNfHP+zeO8yJEOI/SIlUFVy71T9b3l9q0hDQP6WULZKtNek/hY9Tuz045j8WydHldBunP8Aa2s+f8rI/EfaQvPeE5z/DCt5AnvqwP/9oUWuAS9c/AM/U4X+Y1T9U2V7PVZPAP0Ekj63fbeg/aFqNzMtS2T/0Jkb+hezcPw2de5d5MeI/5u2RKg0J5z9L3dRgWpG1P1NPlkpW2OQ/vCEmLCLv7D+G/YHvPAHfPy7mQwHpDO4/ODVIMWTlyz/lg1K7Db7WPzRegNjl0O8/nVamVLHU7D9H9c2uXAXJP1JK3cHWWqE//i/E6QDovT/Jhw56G7zoP8e1U58cJeY/ZbDYmc2n4z8ObJHr+EnnP0HK36/fGsA/gAwZzr954z8mbHk+7UnjP7rRfu4il+A/1zRYrZTlwz8=
</DataArray>
</Points>
<Verts>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="binary">
IAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAAAAAADAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABQAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAcAAAAAAAAACAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAoAAAAAAAAACwAAAAAAAAAMAAAAAAAAAA0AAAAAAAAADgAAAAAAAAAPAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEQAAAAAAAAASAAAAAAAAABMAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAVAAAAAAAAABYAAAAAAAAAFwAAAAAAAAAYAAAAAAAAABkAAAAAAAAAGgAAAAAAAAAbAAAAAAAAABwAAAAAAAAAHQAAAAAAAAAeAAAAAAAAAB8AAAAAAAAAIAAAAAAAAAAhAAAAAAAAACIAAAAAAAAAIwAAAAAAAAAkAAAAAAAAACUAAAAAAAAAJgAAAAAAAAAnAAAAAAAAACgAAAAAAAAAKQAAAAAAAAAqAAAAAAAAACsAAAAAAAAALAAAAAAAAAAtAAAAAAAAAC4AAAAAAAAALwAAAAAAAAAwAAAAAAAAADEAAAAAAAAAMgAAAAAAAAAzAAAAAAAAADQAAAAAAAAANQAAAAAAAAA2AAAAAAAAADcAAAAAAAAAOAAAAAAAAAA5AAAAAAAAADoAAAAAAAAAOwAAAAAAAAA8AAAAAAAAAD0AAAAAAAAAPgAAAAAAAAA/AAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQQAAAAAAAABCAAAAAAAAAEMAAAAAAAAARAAAAAAAAABFAAAAAAAAAEYAAAAAAAAARwAAAAAAAABIAAAAAAAAAEkAAAAAAAAASgAAAAAAAABLAAAAAAAAAEwAAAAAAAAATQAAAAAAAABOAAAAAAAAAE8AAAAAAAAAUAAAAAAAAABRAAAAAAAAAFIAAAAAAAAAUwAAAAAAAABUAAAAAAAAAFUAAAAAAAAAVgAAAAAAAABXAAAAAAAAAFgAAAAAAAAAWQAAAAAAAABaAAAAAAAAAFsAAAAAAAAAXAAAAAAAAABdAAAAAAAAAF4AAAAAAAAAXwAAAAAAAABgAAAAAAAAAGEAAAAAAAAAYgAAAAAAAABjAAAAAAAAAA==
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="binary">
IAMAAAAAAAABAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAUAAAAAAAAABgAAAAAAAAAHAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAsAAAAAAAAADAAAAAAAAAANAAAAAAAAAA4AAAAAAAAADwAAAAAAAAAQAAAAAAAAABEAAAAAAAAAEgAAAAAAAAATAAAAAAAAABQAAAAAAAAAFQAAAAAAAAAWAAAAAAAAABcAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAZAAAAAAAAABoAAAAAAAAAGwAAAAAAAAAcAAAAAAAAAB0AAAAAAAAAHgAAAAAAAAAfAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIQAAAAAAAAAiAAAAAAAAACMAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAlAAAAAAAAACYAAAAAAAAAJwAAAAAAAAAoAAAAAAAAACkAAAAAAAAAKgAAAAAAAAArAAAAAAAAACwAAAAAAAAALQAAAAAAAAAuAAAAAAAAAC8AAAAAAAAAMAAAAAAAAAAxAAAAAAAAADIAAAAAAAAAMwAAAAAAAAA0AAAAAAAAADUAAAAAAAAANgAAAAAAAAA3AAAAAAAAADgAAAAAAAAAOQAAAAAAAAA6AAAAAAAAADsAAAAAAAAAPAAAAAAAAAA9AAAAAAAAAD4AAAAAAAAAPwAAAAAAAABAAAAAAAAAAEEAAAAAAAAAQgAAAAAAAABDAAAAAAAAAEQAAAAAAAAARQAAAAAAAABGAAAAAAAAAEcAAAAAAAAASAAAAAAAAABJAAAAAAAAAEoAAAAAAAAASwAAAAAAAABMAAAAAAAAAE0AAAAAAAAATgAAAAAAAABPAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAUQAAAAAAAABSAAAAAAAAAFMAAAAAAAAAVAAAAAAAAABVAAAAAAAAAFYAAAAAAAAAVwAAAAAAAABYAAAAAAAAAFkAAAAAAAAAWgAAAAAAAABbAAAAAAAAAFwAAAAAAAAAXQAAAAAAAABeAAAAAAAAAF8AAAAAAAAAYAAAAAAAAABhAAAAAAAAAGIAAAAAAAAAYwAAAAAAAABkAAAAAAAAAA==
</DataArray>
</Verts>
<PointData>
<DataArray type="Float32" Name="attr0" format="binary">
kAEAAAAAAACNDXM/VO2NPgS9wD71owA/3VMpP4UsTj9cZK8+japPP/aeXT/DPQc/12BbPnZ3Yz52Oy4/Y59gP54z/z57zXU/TNkHP51Cuz4b3QM/+NRNP/tOLj+/+gI+2KY3P3Irej/hWos+ohltPxqgFD/v2qQ+d5f+Pv5ZcD8YQFU/76tHP5W5OT9kF0w+feu5Pa1RUT8oaUQ+LyxoP0FUXT/rKTI/ArcuP5PTej8Kqvs+0XYIP6JFqj0x5X0+EP2rPiEG2jyF2Hs/r+0FP0FCPT9vOWo/0+/oPrHxUT8mdpI+lyAtPydzkD1Ay0Y/sU8XP4Ocfz+VVzw/B5wPP3okgjxJ3xs+45R/PwwaVz8i1E09ULiNPeCLED+sZ/4+OJ3dPlL5XT/UmQA/ieKhPc0DDD/kWK0+nVFhPgS9oz6TIyw/WOJtP77VBz/Ari0/X6eHPjAMET6c0X8/uo4bP50tID+9AoU+oMooP9MFBz9HnZk+FiXyPjQKOD9VAaA+SttDPeDbKD/iFJc+vmpgP/p1dD/4rfI9
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="attr1" NumberOfComponents="3" format="binary">
sAQAAAAAAABZOyg/ypkuP+JMzjyIC4A+rHMbPwwUhz48Wz0/2NEfPXO36j12V0c+KbHNPvCO8z7M39M+ouuWPoF0Lj9jPIA8ZjcnP0Fz1D3E8hQ8KEMwP+avoT7FxSo/jSUHPUlfhj7Iqd4+zQE4Pqi/LD1nLUI/UXIvPhiRJT/76XY/Ou/kPo8XDT02SD8/uixdP+eXej9nKyA/8YvzPmOGHT+ncr49aFlzP/UWLD8Jrtg85gScPoCyLD9nLSs/FclKPmTYsj7Z6AI/L5E8P7eWqT4JD1w+h69rP+gGmz4xyx8/t+JFPkcuZz/imzs/svM7P15DRj8vHfo9FdUiPyKRej8AFSI/WdMwPqDelz5t9gw+TPDOPthdoT5S9dc+evo0P2IoUz/98EY/BBa9Pj6ldT+I6zo+clFoP1h0hz4dvhw/VmFsPzI2pT5H3XQ+qRxoPxAQUD+9uEw//8R6PqQ/+z2p5DE/5RpfP5CDPD7N/yE/INluP3Cecj/SvPQ++FMcP+flDj+94Ac/2Q00PiZtHj9c4RA+GHTjPmVPPz9Asio7GUTYPkm1wj2XlV8/YpdRO/76DT9eRSE9r0jyPlg1sj0Jj3w/LkgCP6e5VD2/thE/3+S6Pb2FmD5hBgE/Hb8NPSwdFT/xS2I/LrwwP5G8AD78oTU/Stb9O1fRsj7nl7U+QTaSPidFUj+kUyY/CM3CPkmIKD9FLHY+w+abPo9qVz/DvXY94PPZPnruEj8D06k99wcYPyFIlj6VDyo/SGRvP61iAT848xc/my1vPwJD5j5t+W4+L0guP2Y68T4nw/w9GYEKP6lpcT/lFFc/+UW4O+CwFj9TWmA9oKYkP1fnHD+8PFM/RYwtP8XAoj6u8qc97K0PPw3swT7oFVY937l0PzngWD+Ijzs/S0csP5fX8D5vEd89CiUsPoCuVT+ZKEE/UGLQPqfJmz7VOCI+TxJ6PqvovD5EpUk/U1tzP8u/dz5Owpg+JMnJPL2kiT7e42A/qHM+PgyYWj6BIog9/lUmPzz5Yj+35jw/+srDPkYbZT+CtUI8FmRAP37OEj/ruXM/imTOPinqXz8aoAY+gQaBPnczET9abws/eCRAPyNLhD7EovQ9IKLKPkMZSz8BGUw/mL5cP0RDrz3bSWY/CsgCP1R/+T6y9fI+b5CmPjk7sz5Y+GA/HkUyPQ9ytj49eiQ/U1klP0qKxz66bGc/4NLdPYCMWT/c0jI+/gz9Po3hLjzNlGU/RRYoPoGsfj8d+Yw+uwX5PrBNpD74nzc/F2TPPW9eyT5R6/8+TdkjPmHQNz9cY00/veBEP4kw/j7uZZs9bNOaPiJLUj/B3IA+yI1xP3LiZj7z3/Q+xZQBPV2vdD/Rf0M/F1VSP7IASj8j4WE/KGs6P55WDj+fIEM/DEt0PbUeCj9pFXI+BGBYP/eaQT154ms/AQpsPzK9bz+MWQs/5q1iPpI5Pz/69t4+f/U6Pj3XWD4DYXg/Ro5eP79KUz9wV2k/hkHrPpRpeD/oMe8+3BC5PsdaSD+ewic/+teAPjuEcD+6u0Y+mTQhP2SapT7MOAU/vHJ0PxBRKz/AuUQ/uCqbPvXUdz8P634/XdxHPxRlYTw=
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="domain" format="binary">
kAEAAAAAAAAAAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAIA/AACAPwAAgD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
</DataArray>
</PointData>
</Piece>
</PolyData>
</VTKFile>
\ No newline at end of file
<VTKFile type="PolyData" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64">
<PolyData>
<FieldData>
<DataArray type="Float64" Name="TimeValue" NumberOfTuples="1" format="ascii">
5.123000
</DataArray>
</FieldData>
<Piece NumberOfPoints="100" NumberOfVerts="100">
<Points>
<DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="ascii">
0.191120 0.542772 0.939108
0.933523 0.710147 0.682257
0.228446 0.513097 0.438905
0.700754 0.436179 0.434735
0.751419 0.522504 0.196855
0.666369 0.261523 0.050127
0.573708 0.768383 0.022587
0.750211 0.313137 0.190846
0.507718 0.273360 0.264172
0.670213 0.932599 0.212948
0.586036 0.006718 0.574775
0.336361 0.205412 0.440432
0.553825 0.740555 0.064820
0.764503 0.468990 0.878126
0.323438 0.181610 0.943831
0.329992 0.043079 0.688576
0.095793 0.009830 0.801123
0.349360 0.212307 0.266992
0.368002 0.414173 0.890974
0.471037 0.198481 0.584590
0.363141 0.971788 0.567570
0.193627 0.047362 0.347666
0.078823 0.824102 0.303324
0.892978 0.147594 0.589520
0.768770 0.021556 0.879563
0.173734 0.131239 0.179741
0.392798 0.563805 0.325374
0.241990 0.120892 0.993650
0.950192 0.297734 0.372967
0.618250 0.020735 0.852418
0.507541 0.634685 0.435244
0.857826 0.812930 0.263612
0.905927 0.426169 0.242918
0.551551 0.826687 0.394286
0.107476 0.018033 0.122876
0.027658 0.315680 0.861391
0.864926 0.042390 0.667640
0.937087 0.686836 0.209923
0.960032 0.214003 0.456393
0.838234 0.705078 0.379994
0.743514 0.670946 0.671558
0.434425 0.879627 0.032296
0.954834 0.877288 0.061284
0.239914 0.979709 0.690876
0.334337 0.292961 0.194138
0.397971 0.064623 0.159310
0.639743 0.559217 0.628284
0.319393 0.698422 0.808751
0.534981 0.605794 0.215716
0.932453 0.633508 0.954549
0.860046 0.170877 0.901505
0.581338 0.696935 0.013719
0.273513 0.037100 0.801600
0.857205 0.467507 0.627542
0.752721 0.974119 0.427029
0.371101 0.245019 0.119228
0.733240 0.911167 0.240259
0.659184 0.906727 0.920069
0.723200 0.826380 0.620956
0.665010 0.286470 0.644219
0.550957 0.831365 0.249487
0.136109 0.843937 0.995786
0.958540 0.434625 0.812213
0.025767 0.297417 0.212592
0.956965 0.060432 0.382506
0.647490 0.425935 0.083679
0.492244 0.694858 0.917290
0.595547 0.101746 0.165874
0.715210 0.552892 0.556047
0.727179 0.190203 0.479701
0.452899 0.191989 0.800239
0.189775 0.575804 0.255534
0.787141 0.426864 0.467209
0.674216 0.630124 0.240190
0.921028 0.344758 0.550895
0.051571 0.205424 0.679874
0.450943 0.397533 0.256193
0.520349 0.229449 0.854270
0.444768 0.451041 0.509270
0.033064 0.374076 0.800554
0.524198 0.393980 0.552048
0.743037 0.632495 0.584216
0.264430 0.570424 0.532054
0.538226 0.023322 0.450331
0.513191 0.768138 0.952403
0.790408 0.301653 0.043437
0.328417 0.622360 0.766373
0.186272 0.564519 0.339561
0.251027 0.787802 0.694365
0.045131 0.074015 0.734981
0.066324 0.363983 0.337433
0.129496 0.763412 0.395678
0.451936 0.568539 0.719855
0.084249 0.651408 0.904191
0.484451 0.939076 0.217938
0.355350 0.994250 0.900963
0.195476 0.033896 0.116821
0.772962 0.692030 0.614234
0.727780 0.125820 0.608612
0.602774 0.518449 0.155444
</DataArray>
</Points>
<Verts>
<DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="ascii">
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
</DataArray>
<DataArray type="Int64" Name="offsets" format="ascii">
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
</DataArray>
</Verts>
<PointData>
<DataArray type="Float32" Name="attr0" format="ascii">
0.949426
0.277201
0.376442
0.502502
0.661436
0.805367
0.342563
0.811196
0.865707
0.528286
0.214237
0.222135
0.680595
0.877432
0.498441
0.960167
0.530659
0.365743
0.515093
0.804031
0.680893
0.127910
0.717390
0.977225
0.272178
0.926172
0.580568
0.321983
0.497249
0.938873
0.833009
0.779967
0.725488
0.199308
0.090781
0.817653
0.191807
0.906924
0.864567
0.695952
0.682480
0.979791
0.491532
0.533063
0.083141
0.247945
0.335915
0.026614
0.983773
0.523158
0.739292
0.914939
0.454955
0.820094
0.286058
0.676279
0.070532
0.776539
0.591060
0.998482
0.735711
0.560975
0.015887
0.152219
0.998366
0.840241
0.050251
0.069199
0.564634
0.496885
0.432840
0.867086
0.502347
0.079045
0.546933
0.338569
0.220038
0.319801
0.672418
0.929235
0.530605
0.678448
0.264949
0.141648
0.999292
0.607647
0.625696
0.259787
0.659342
0.527433
0.300028
0.472939
0.718906
0.312510
0.047817
0.659605
0.295081
0.876629
0.954925
0.118496
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="attr1" NumberOfComponents="3" format="ascii">
0.657156 0.682034 0.025183
0.250088 0.607234 0.263825
0.739673 0.039018 0.114608
0.194670 0.401742 0.475700
0.413817 0.294766 0.681465
0.015654 0.653189 0.103735
0.009091 0.688525 0.315795
0.667080 0.032995 0.262446
0.434889 0.179694 0.042175
0.758505 0.171335 0.646745
0.964508 0.447138 0.034446
0.747196 0.863964 0.978880
0.625662 0.475677 0.615332
0.092992 0.950583 0.672225
0.026450 0.304725 0.674599
0.668662 0.198033 0.349307
0.511365 0.736590 0.331228
0.214901 0.920647 0.302787
0.624194 0.193248 0.903050
0.732847 0.734187 0.774465
0.122126 0.636064 0.978777
0.633133 0.172681 0.296620
0.137659 0.404177 0.315169
0.421794 0.706947 0.824835
0.777115 0.369309 0.959553
0.182539 0.907493 0.264560
0.612276 0.923360 0.322679
0.239125 0.906687 0.812745
0.799694 0.244892 0.122680
0.694895 0.871504 0.184096
0.632809 0.933001 0.947730
0.478003 0.610656 0.558196
0.530773 0.175834 0.618853
0.141485 0.444245 0.747305
0.002605 0.422395 0.095072
0.873376 0.003198 0.554611
0.039373 0.473211 0.087016
0.986558 0.508914 0.051935
0.569195 0.091257 0.297895
0.504004 0.034606 0.582476
0.883971 0.690371 0.125719
0.709503 0.007746 0.349253
0.354675 0.285570 0.821368
0.649714 0.380471 0.658330
0.240403 0.304495 0.841470
0.060240 0.425689 0.573951
0.082922 0.593872 0.293519
0.664300 0.935124 0.505412
0.593555 0.934290 0.449730
0.233373 0.680789 0.471149
0.123419 0.541032 0.943018
0.840163 0.005624 0.588636
0.054774 0.643167 0.612905
0.825145 0.677922 0.317877
0.082006 0.561248 0.378754
0.052267 0.955961 0.847171
0.732659 0.672963 0.470395
0.108920 0.168110 0.834694
0.754526 0.407000 0.304273
0.158420 0.244210 0.368963
0.787678 0.950612 0.241943
0.298357 0.024632 0.268835
0.878477 0.185988 0.213471
0.066472 0.649750 0.886616
0.737895 0.382408 0.894947
0.011884 0.751527 0.573463
0.952056 0.403111 0.874667
0.131470 0.252003 0.567192
0.544668 0.750556 0.258386
0.119451 0.395768 0.793354
0.797257 0.862283 0.085578
0.899564 0.510865 0.487300
0.474531 0.325321 0.350061
0.878789 0.043523 0.356339
0.642490 0.645894 0.389727
0.904003 0.108312 0.849800
0.174632 0.494240 0.010674
0.896802 0.164147 0.994820
0.275338 0.486372 0.320905
0.717285 0.101265 0.393299
0.499842 0.160009 0.718023